Shtegu i ҫiklizmit te “Maja e Shkodranit”, ndërtuar nga Komuna e Rahovecit në vitin 2018. Ka gjatësi rreth 3300 m. Nis nga “Epopeja e UÇK-së” deri te pika turistike “Maja e Shkodranit”.