Gexhë

Përmendorja e martirëve: Imer Kajdomqaj, Bajram Himaj, Qamil Himaj dhe Zymer Morina

Commemoration of the martyrs: Imer Kajdomqaj, Bajram Himaj, Qamil Himaj and Zymer Morina