Rahovec

Përmendorja e dëshmorëve të kombit në rrugën e UÇK-së (Ujësjellësi): Agim Çelaj, Sadik Shala, Hamdi S. Berisha, Liman Gegaj, Bajram M. Veliu, Afrim Krasniqi dhe Faik Rama

The commemoration of the martyrs of the nation on the way of the UÇK (Ujesjellesi): Agim Çelaj, Sadik Shala, Hamdi S. Berisha, Liman Gegaj, Bajram M. Veliu, Afrim Krasniqi and Faik Rama