Rahovec

Përmendorja e dëshmorëve të kombit: Arian Brahimi, Mizahir Isma, Bekim Isma, Eshrfaedin Kastrati, Habib Berisha, Ramadan Morina, Ruzhdi Xhyliqi, Samir Nurkasa, Xhafer Nurkasa, Gëzim Mullabazi, Xhevat Kasapi (te biznesi Teuta)

Commemoration of the nation’s martyrs: Arian Brahimi, Mizahir Isma, Bekim Isma, Eshrfaedin Kastrati, Habib Berisha, Ramadan Morina, Ruzhdi Xhyliqi, Samir Nurkasa, Xhafer Nurkasa, Gëzim Mullabazi, Xhevat Kasapi (at Teuta business)